“FILLER WORDS” rào cản của sự chuyên nghiệp

Gần đây, tôi được mời tham dự một buổi thảo luận với 3 diễn giả. Trong đó có một nữ diễn giả trẻ nói chuyện rất cuốn hút, nhưng cô ấy sử dụng “filler words” quá nhiều… Chỉ trong 2 phút nói chuyện, cô ấy đã dùng đến 10 “filler words”, nhiều nhất là “um”...

Sau buổi thảo luận, tôi quay sang hỏi những người kế bên liệu họ có nhận thấy cô này dùng quá nhiều từ “um” hay không. Họ trả lời “Nhận thấy à? Thậm chí tôi còn không thể tập trung nghe nổi một từ cô ấy nói, chỉ nghe toàn từ “um” “.

Vậy “Filler words” là gì? Một cách vô ý, khi nói chúng ta thường sử dụng những từ như “um”, “ahh”, “so”, “like” hay “you know” (khi ta nói tiếng Anh), những từ dùng để lấp khoảng thời gian tạm ngừng trong khi đang diễn thuyết.

Việc sử dụng những từ này quá nhiều sẽ làm giảm uy tín của một diễn giả, hoặc đánh mất cơ hội của bạn trong buổi phỏng vấn.

Khi diễn thuyết, chúng tôi khuyến khích các diễn giả cố gắng dùng dưới 2 từ đệm trong mỗi 2 phút.

Trong buổi phỏng vấn, có thể bạn sẽ được hỏi những câu mà bạn chưa kịp chuẩn bị câu trả lời, tuy nhiên, kiểu trả lời ậm ờ với những từ đệm như “um”, hay tệ hơn là “like”, “you know”… sẽ có thể là rào cản giữa bạn và cơ hội việc làm này.