Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV181e3

Họ và tên: TRỊNH MINH HẢI

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Trưởng phòng
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

                           Slide1_1

     Kiến trúc sư

THÔNG TIN ỨNG VIÊN                                                                                                                   

Giới tính       : Nam

Ngày sinh     : 13-07-1983

Ngôn ngữ      : Tiếng Anh, Tiếng Việt

HỌC VẤN                                                                                                                                         

2007

Đại học Xây dựng Hà Nội

Kiến trúc sư

2012

Viện nghiên cứu giáo dục quốc tế

Quản lý dự án

Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

KỸ NĂNG                                                                                                                                         

o  Lãnh đạo

o  Làm việc nhóm

o  Quản lý chiến lược

o Giải quyết vấn đề

o Ra quyết định

o Quản lý dự án

o Quản lý thời gian

o Nghề nghiệp

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC                                                                                                               

07/2014- 04/2016

Tổng Giám Đốc

Công Ty Cp Xây Dựng Và Thiết Kế Caad

Thành phố Hồ Chí Minh

oXây dựng cơ cấu tổ chức, chính sách và quy trình hoạt động phù hợp từng giai đoạn phát triển theo định hướng của HĐQT.

o Hoạch định, triển khai chiến lược, lập kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu hoạt động và giám sát thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất knh doanh.

o Xây dựng ngân sách hoạt động của Công ty theo định kỳ hàng năm.

o Kiểm tra, giám sát việc thực hiện doanh số nhằm đưa ra những định hướng/ giải pháp kịp thời, đồng thời có những ý kiến đề đạt trong quá trình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của dự án để HĐQT có thể điều chỉnh kịp thời mục tiêu, định hướng chung.

o Xây dựng, triển khai các công cụ quản lý: Quy định, quy chế, tiêu chuẩn phục vụ v.v... nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của dự án nhưng phải đúng theo định hướng chung của HĐQT.

o Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Đơn vị đối tác, cơ quan chính quyền tại địa phương thực hiện dự án.

4/2013 - 7/2014

 
Tổng giám đốc
 

Pvlsg-Công Ty Cp Địa Ốc Dầu Khí Sài Gòn (Thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam)

Thành phố Hồ Chí Minh

o Xây dựng cơ cấu tổ chức, chính sách và quy trình hoạt động phù hợp từng giai đoạn phát triển theo định hướng của HĐQT.

o Hoạch định, triển khai chiến lược, lập kế hoạch, xây dựng chỉ tiêu hoạt động và giám sát thực hiện cho toàn bộ dự án từ lúc triển khai xây dựng đến giai đoạn thương mại và chuyển giao sử dụng.

o Xây dựng ngân sách hoạt động của Công ty liên doanh theo định kỳ hàng năm.

o Kiểm tra, giám sát việc thực hiện doanh số nhằm đưa ra những định hướng/ giải pháp kịp thời, đồng thời có những ý kiến đề đạt trong quá trình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của dự án để HĐQT có thể điều chỉnh kịp thời mục tiêu, định hướng chung.

o Xây dựng, triển khai các công cụ quản lý: Quy định, quy chế, tiêu chuẩn phục vụ v.v... nhằm quản lý hiệu quả hoạt động của dự án nhưng phải đúng theo định hướng chung của HĐQT.

o Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Đơn vị đối tác, cơ quan chính quyền tại địa phương thực hiện dự án.

o Tham mưu, tư vấn, trợ lý cho HĐQT về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của dự án.

o Đảm bảo quản lý và chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trên công trường xây dựng.

o Công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

2/2011 - 4/2013

 
Giám đốc Văn Phòng kiến trúc và quy hoạch
 

Công Ty Cp Thiết Kế Vnland

Thành phố Hồ Chí Minh

o Chủ trì thiết kế kiến trúc, quy hoạch.

o Lập kế hoạch và thực hiện triển khai kế hoạch của Văn phòng đảm nhận phụ trách.

o Điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

o Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Đơn vị đối tác, cơ quan chính quyền tại địa phương thực hiện các công viêc tư vấn.

o Công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email