Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV30159

Họ và tên: HỒ THÁI

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Long An

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Nhân viên
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

 

Kế toán trưởng

Thông tin ứng viên

Giới tính   : Nam

Quá trình học tập

 1998

DH Kinh Te tp.hcm
 
Bachelor's Degree in Finance/Accountancy/Banking | Vietnam
 
Major: Kế toán- kiểm toán
 
Grade: Grade A/1st Class
 
 
Tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM hệ chính quy tập trung chuyên nghành kế toán - kiểm toán
 
Có chứng chỉ kế toán trưởng vào năm 2001.
 

Kinh nghiệm làm việc

Dec 2016 - Present (8 months):  Kế toán trưởng - Cty TNHH ngôi nhà thân yêu I-Home ( C.T group) | Vietnam
 
- Thiết lập và tổ chức quản lý hoạt động của bộ máy kế toán tài chính.
 
- Xây dựng, triển khai, vận hành và kiểm soát thực hiện các quy trình quản lý tài chính kế toán theo đặc thù riêng của ngành xây dựng và trong quy định của Bộ tài chính .
 
- Phân công, hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát nhân viên thực hiện công việc theo đúng quy trình, quy định của Công ty và của phòng đã đề ra và được duyệt áp dụng.
 
- Cùng xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện phần mềm ERP với công ty cung cấp phần mềm. (Phần mền đang sử dụng : Misa SME2017).
 
- Phân quyền sử dụng cho từng nhân viên kế toán chi tiết đến từng chức năng lập thêm, ghi sổ, sửa, xóa, giới hạn các báo cáo được xem …trong phần mềm kế toán, quản lý chi tiết việc sửa xóa chứng từ tất cả kế toán viên và kế toán tổng hợp đều phải thông qua quyền admin của kế toán trưởng, phải giải trình lý do hợp lý cho việc xin sửa, xóa chứng từ kế toán đã được lập trong hệ thống.
 
- Thiết lập quy trình kế toán tổng thể tòan công ty, lập bản mô tả công việc và bảng hướng dẫn công việc cụ thể cho từng vị trí kế toán như các kế toán NVL, TSCĐ, CCDC, thanh toán, công nợ, giá thành, thủ kho, thủ quỹ, kế toán tổng hợp.
 
- Luân chuyển kế toán viên cho các vị trí khác nhau để tránh tạo ra sự độc quyền trong công việc, đồng thời nếu có nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ việc thì các kế toán khác làm thay một cách bình thường. Nếu tuyển nhân viên mới vào thay thế cũng tiếp cận công việc rất nhanh chóng do đã có sẵn mô tả công việc chi tiết của từng vị trí.
 
- Kiểm soát xuất vật tư theo định mức với thực tế thi công, phân tích đánh giá các khoản mục chi phí vượt định mức .
 
- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị định kỳ , phân tích đánh giá và tư vấn BGĐ các quyết định liên quan đến chiến lược phát triển.
 
- Về sổ sách THUẾ: Hàng tháng thực hiện cân đối số liệu, kiểm tra hồ sơ, thiết kế thi công, Bảng tổng hợp dự toán chi phí công trình để xem có sự chưa hợp lý trong sổ sách thuế thì lập tức có phương án điều chỉnh, bổ sung hóa đơn, chứng từ rồi mới lập
báo cáo thuế nộp cơ quan chức năng, việc này rất quan trọng tức là không để đến cuối quý, cuối năm rồi mới phát hiện ra lãi quá nhiều hoặc lỗ quá nhiều ( không đúng theo chỉ đạo của BGĐ) thì lúc đó không còn thời gian để khắc phục nữa.
 
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi lãnh đạo và các cơ quan chức năng.
 
- Thực hiện quyết toán hoàn thuế và quyết toán thuế .
 
- Lập kế hoạch ngân sách và kiểm tra thực hiện, đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.
 
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống định mức, kiểm soát sự tăng giảm chi phí hoạt động, tính giá thành theo từng công trình, từng hạn mục.
 
- Phân tích tài chính, đề xuất phương án lợi nhất trong việc huy động và sử dụng vốn, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn,kế hoạch ngân sách thu chi trong kỳ.
 
- Theo dõi tình hình vay và trả nợ ngân hàng, làm hồ sơ vay ngân hàng - hạn mức ngắn và trung, dài hạn.
 
- Tổ chức, sắp xếp và phân công công việc hiệu quả thùy theo năng lực và tính cách của từng nhân viên, tuyển dụng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các kế toán viên, ổn định hoạt động của bộ máy kế toán.
 
- Giải trình quyết toán với cơ quan thuế, giải trình số liệu với công ty kiểm toán độc lập và đại hội cổ đông hàng năm.
 
- Thay mặt BGĐ làm việc với cơ quan Thuế, Ngân hàng, Thống kê. Phòng quản lý đô thị…
 
Jan 2013 - Nov 2015 (2 years 10 months): Kế toán trưởng - Cty CP xây dựng đo đạc Trường Phát | Ho Chi Minh, Vietnam
 
Monthly Salary: VND 25,000,000
 
Kế toán trưởng: Quản lý phòng kế toán 8 nhân viên:

- Thiết lập và tổ chức quản lý hoạt động của bộ máy kế toán tài chính.

- Xây dựng, triển khai, vận hành và kiểm soát thực hiện các quy trình quản lý tài chính kế toán theo đặc thù riêng của ngành xây dựng và trong quy định của Bộ tài chính .

- Phân công, hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát nhân viên thực hiện công việc theo đúng quy trình, quy định của Công ty và của phòng đã đề ra và được duyệt áp dụng.

- Cùng xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện phần mềm ERP với công ty cung cấp phần mềm.

- Phân quyền sử dụng cho từng nhân viên kế toán chi tiết đến từng chức năng lập thêm, ghi sổ, sửa, xóa, giới hạn các báo cáo được xem …trong phần mềm kế toán, quản lý chi tiết việc sửa xóa chứng từ tất cả kế toán viên và kế toán tổng hợp đều phải thông qua quyền admin của kế toán trưởng, phải giải trình lý do hợp lý cho việc xin sửa, xóa chứng từ kế toán đã được lập trong hệ thống.

- Thiết lập quy trình kế toán tổng thể tòan công ty, lập bản mô tả công việc và bảng hướng dẫn công việc cụ thể cho từng vị trí kế toán như các kế toán NVL, TSCĐ, CCDC, thanh toán, công nợ, giá thành, thủ kho, thủ quỹ, kế toán tổng hợp.

- Luân chuyển kế toán viên cho các vị trí khác nhau để tránh tạo ra sự độc quyền trong công việc, đồng thời nếu có nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ việc thì các kế toán khác làm thay một cách bình thường. Nếu tuyển nhân viên mới vào thay thế cũng tiếp cận công việc rất nhanh chóng do đã có sẵn mô tả công việc chi tiết của từng vị trí.
 
- Kiểm soát giá thành, phân tích đánh giá các khoản mục chi phí tư vấn cho bộ phận sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất .

- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị định kỳ , phân tích đánh giá và tư vấn BGĐ các quyết định liên quan đến chiến lược phát triển.

- Hàng tháng thực hiện cân đối số liệu, kiểm tra hồ sơ, thiết kế thi công, Bảng tổng hợp dự toán chi phí công trình để xem có sự chưa hợp lý trong sổ sách thuế thì lập tức có phương án điều chỉnh, bổ sung hóa đơn, chứng từ rồi mới lập báo cáo thuế nộp cơ quan chức năng, việc này rất quan trọng tức là không để đến cuối quý, cuối năm rồi mới phát hiện ra lãi quá nhiều hoặc lỗ quá nhiều ( không đúng theo chỉ đạo của BGĐ) thì lúc đó không còn thời gian để khắc phục nữa.

- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi lãnh đạo và các cơ quan chức năng.

- Thực hiện quyết toán hoàn thuế và quyết toán thuế .

- Lập kế hoạch ngân sách và kiểm tra thực hiện, đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống định mức, kiểm soát sự tăng giảm chi phí hoạt động, tính giá thành theo từng công trình, từng hạn mục.

- Phân tích tài chính, đề xuất phương án lợi nhất trong việc huy động và sử dụng vốn, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn,kế hoạch ngân sách thu chi trong kỳ.

- Theo dõi tình hình vay và trả nợ ngân hàng, làm hồ sơ vay ngân hàng - hạn mức ngắn và trung, dài hạn.
 
- Tổ chức, sắp xếp và phân công công việc hiệu quả thùy theo năng lực và tính cách của từng nhân viên, tuyển dụng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các kế toán viên, ổn định hoạt động của bộ máy kế toán.
 
- Giải trình quyết toán với cơ quan thuế, giải trình số liệu với công ty kiểm toán độc lập và đại hội cổ đông hàng năm.

- Thay mặt BGĐ làm việc với cơ quan Thuế, Ngân hàng, Thống kê. Phòng quản lý đô thị…
 
Sep 2009 - Sep 2012 (3 years): Kế toán trưởng - Cty XNK Vũ Hoàng Hải | Ho Chi Minh, Vietnam
 
Monthly Salary: VND 20,000,000
 
- Thiết lập quy trình kế toán tổng thể tòan công ty, lập bản mô tả công việc và bảng hướng dẫn công việc cụ thể cho từng vị trí kế toán như các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ, kế toán tổng hợp.

- Luân chuyển kế toán viên cho các vị trí khác nhau để tránh tạo ra sự độc quyền trong công việc, đồng thời nếu có nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ việc thì các kế toán khác làm thay một cách bình thường.

- Xây dựng, triển khai, vận hành và kiểm soát thực hiện các quy trình quản lý tài chính kế toán theo đặc thù riêng của ngành nhập khẩu, phân phối và bảo hành và trong quy định của Bộ tài chính .

- Phân công, hướng dẫn, đào tạo và kiểm soát nhân viên thực hiện công việc theo đúng quy trình, quy định của Công ty và của phòng đã đề ra và được duyệt áp dụng.

- Chuyển đổi từ phần mềm Misa sang ERP, cùng xây dựng hệ thống và triển khai thực hiện phần mềm ERP với công ty cung cấp phần mềm.

- Phân quyền sử dụng cho từng nhân viên kế toán chi tiết đến từng chức năng lập thêm, ghi sổ, sửa xóa, được xem các báo cáo nào…trong phần mềm kế toán, quản lý chi tiết việc sửa xóa chứng từ tất cả kế toán viên và kế toán tổng hợp đều phải thông qua quyền admin của kế toán trưởng, phải giải trình lý do hợp lý cho việc sửa, xóa chứng từ kế toán đã được lập trong hệ thống.

- Kiểm soát doanh thu, giá vốn, phân tích đánh giá các khoản mục chi phí để tư vấn cho bộ phận nhập khẩu, bộ phận bảo hành nâng cao hiệu quả dịch vụ và kinh doanh .

- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị định kỳ cho từng bộ phận như phân phối, bảo hành, phân tích đánh giá và tư vấn BGĐ các quyết định liên quan đến chiến lược nhập chủng loại hàng hóa nào có hiệu quả cao nhất, vòng quay vốn nhanh nhất, hệ số lợi nhuận cao nhất …

- Hàng tháng thực hiện cân đối số liệu, kiểm tra hồ sơ hải quan, tờ khai nhập khẩu, các chi phí thuế nhập khẩu, chi phí quản lý và bán hàng, chi phí cho hệ thống bảo hành để biết và có phản hồi với nhà cung cấp ở nước ngoài nhằm đàm phán lại mức phí bảo hành cho từng dòng sản phẩm… Kiểm tra chứng từ gốc và chứng từ chưa hợp lý, hợp lệ trong sổ sách thuế thì lập tức có phương án điều chỉnh, bổ sung hóa đơn, chứng từ rồi mới lập báo cáo thuế nộp cơ quan chức năng, việc này rất quan trọng tức là không để đến cuối quý, cuối năm rồi mới điều chỉnh thì lúc đó không còn thời gian để khắc phục nữa.
 
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi lãnh đạo và các cơ quan chức năng.

- Thực hiện quyết toán thuế .

- Lập kế hoạch ngân sách và kiểm tra thực hiện, đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh liên tục.

- Kiểm soát sự tăng giảm chi phí hoạt động, Tính hiệu quả theo từng dòng sản phẩm phân phối.
 
- Phân tích tài chính, đề xuất phương án lợi nhất trong việc huy động và sử dụng vốn, lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách thu chi trong kỳ.

- Theo dõi tình hình vay và trả nợ ngân hàng, làm hồ sơ vay ngân hàng - hạn mức ngắn và trung hạn.

- Kiểm kê hàng hóa, đưa ra hướng xử lý thừa thiếu trình BGĐ quyết định.

- Tổ chức, sắp xếp và phân công công việc hiệu quả thùy theo năng lực và tính cách của từng nhân viên,
tuyển dụng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các kế toán viên, ổn định hoạt động của bộ máy kế toán.

- Giải trình quyết toán với cơ quan thuế - thay mặt BGĐ làm việc với cơ quan Thuế, Ngân hàng…
 
Jan 2001 - May 2009 (8 years 4 months): Kế Toán Trưởng - Cty dong nam duoc Bao Long | Ho Chi Minh, Vietnam
 
Monthly Salary: VND 15,000,000
 
Kế toán trưởng: Quản lý phòng kế toán 34 nhân viên:
 
- Thiết lập quy trình kế toán tổng thể tòan công ty, lập bản mô tả công việc và bảng hướng dẫn công việc cụ thể cho từng vị trí kế toán như các kế toán NVL, TSCĐ, CCDC, thanh toán, công nợ, giá thành, thủ kho, thủ quỹ, kế toán tổng hợp.

- Cty trong thời kỳ phát triển mở rộng quy mô sản xuất và ngành nghề nên liên tục thiết lập, xây dựng quy trình, tuyển dụng , đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán, cài đặt phần mềm cho từng phòng kế toán các đơn vị trực thuộc.

- Quản lý số liệu phát sinh, quyết toán các công trình xây dựng nhà xưởng do đầu tư mới.

- Lập hồ sơ hoàn thuế các công trình XDCB này với cơ quan thuế địa phương.

- Xây dựng, triển khai, vận hành và kiểm soát thực hiện các quy trình quản lý tài chính kế toán theo đặc thù riêng của ngành nuôi trồng, bào chế và kinh doanh dược phẩm, dược liệu theo quy định của Bộ Y tế

- Phối hợp các phòng ban liên quan lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tính giá thành kế hoạch cho từng loại sản phẩm , từng loại dịch vụ cung cấp ra.

- Phân quyền sử dụng cho từng nhân viên kế toán chi tiết đến từng chức năng lập thêm, ghi sổ, sửa xóa, được xem các báo cáo nào…trong phần mềm kế toán, quản lý chi tiết việc sửa xóa chứng từ tất cả kế toán viên và kế toán tổng hợp đều phải thông qua quyền admin của kế toán trưởng, phải giải trình lý do hợp lý cho việc xin sửa, xóa chứng từ kế toán đã được lập trong hệ thống.

- Luân chuyển kế toán viên cho các vị trí khác nhau để tránh tạo ra sự độc quyền trong công việc, đồng thời nếu có nhân viên nghỉ phép hoặc nghỉ việc thì các kế toán khác làm thay một cách bình thường. Nếu tuyển nhân viên mới vào thay thế cũng tiếp cận công việc rất nhanh chóng do đã có sẵn mô tả công việc chi tiết của từng vị trí.

- Kiểm soát giá thành, phân tích đánh giá các khoản mục chi phí tư vấn cho bộ phận sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất .

- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị định kỳ , phân tích đánh giá và tư vấn BGĐ các quyết định liên quan đến chiến lược phát triển.

- Hàng tháng thực hiện cân đối số liệu, kiểm tra hồ sơ, thiết kế thi công, Bảng tổng hợp dự toán chi phí công trình để xem có sự chưa hợp lý trong sổ sách thuế thì lập tức có phương án điều chỉnh, bổ sung hóa đơn, chứng từ rồi mới lập báo cáo thuế nộp cơ quan chức năng, việc này rất quan trọng tức là không để đến cuối quý, cuối năm rồi mới phát
hiện ra lãi quá nhiều hoặc lỗ quá nhiều ( không đúng theo chỉ đạo của BGĐ) thì lúc đó không còn thời gian để khắc phục nữa.
 
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi lãnh đạo và các cơ quan chức năng.

- Thực hiện quyết toán thuế hàng năm.

- Lập kế hoạch ngân sách và kiểm tra thực hiện, đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Theo dõi tình hình vay và trả nợ ngân hàng, làm hồ sơ vay ngân hàng - hạn mức ngắn, trung, dài hạn.
- Tổ chức, sắp xếp và phân công công việc hiệu quả thùy theo năng lực và tính cách của từng nhân viên, tuyển dụng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các kế toán viên, ổn định hoạt động của bộ máy kế toán.

- Thay mặt BGĐ làm việc với cơ quan Thuế, Ngân hàng, Thống kê. Quản lý thị trường….
 

Các kỹ năng

 

Advanced
 
Quản lý, tổ chức hệ thống KT-TC, - Có khả năng diễn giải, thuyết trình.
 

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email