Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV415cd

Họ và tên: TRẦN TRUNG TRỰC

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Quản lý
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

 

Quản trị nguồn nhân lực và phát triển tổ chức

Thông tin ứng viên

Giới tính   : Nam

Năm sinh  : 21/03/1974

Quá trình học tập

Ashbournes University (UK) 2007 - 2009

Cao học Quản trị nguồn nhân lực

 Cao học quản trị và tư vấn nguồn nhân lực nâng cao kỹ năng làm việc thông qua
những kiến thức tổng quát về quản trị kinh doanh, cụ thể là quản trị nguồn nhân
lực được ứng dụng trong các doanh nghiệp

Van Lang University (Vietnam) 1994 - 1999

Cử nhân Luật Kinh tế.

Chương trình cung cấp những kiến thức về pháp luật kinh doanh và dân sự, luật doanh nghiệp, luật đất đai,...

First Alliance Institute 2003 - 2003

Human Resources Management

BVQI 2004 - 2004

Internal Quality Auditor (ISO 9001)

Business Edge 2004 - 2004

Training and Development

BCC 2006 – 2007

Professional Human Resource Management

ILM 2006 -2006

Professional Chief Executive Officer (CEO)

ITDs 2007 - 2007

KPIs/ HPWs/ HPIs

Royal Education 2008 - 2008

International Human Resources Management

Leonard 2008 - 2008

Train the Trainer workshop

Oxford Centre 2011 - 2012

Chief Marketing Officer (CMO)

University of Texas System (online) 2013 - 2014

Age of Globalization

Kinh nghiệm làm việc

Cty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng 10/2014 – Nay - Phó Tổng Giám đốc Nội vụ
 
A. Quản lý và điều hành
 
 Thiết lập mục tiêu – xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển Kinh doanh và Sản xuất một cách khoa học, hiệu quả đảm bảo thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong các giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.
 
 Quản lý, tổng hợp, phân tích, xây dựng các giải pháp điều hành – triển khai thực hiện, khai thác các loại hình hoạt động kinh doanh tại công ty một cách khoa học đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.
 
 Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các kế hoạch của hoạt động về sản xuất – kinh doanh, xây dựng theo định hướng phát triển Công ty từng thời kỳ;
 
 Trực tiếp quản lý, chỉ đạo – điều hành các hoạt động về nhân sự, Marketing, Kinh doanh và pháp lý trong Công ty;
 
 Xây dựng quy trình, áp dụng và duy trì quy trình kiểm soát hệ thống, quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, tham gia quản lý hợp đồng quy định của Công ty.
 
 Tham gia điều phối tổng thể các hoạt động điều hành, phối phợp với các Phòng/Ban trong công ty để xây dựng kế hoạch phát triển, mục tiêu, tiến độ của từng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn của kế hoạch.
 
 Trực tiếp điều hành các công việc của Phòng Nhân sự - Hành chánh và các vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực.

 Đề xuất nhân sự, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ cho các Trưởng Phòng/ Ban để đảm bảo mục tiêu của Công ty.
 
 Đề xuất bổ nhiệm/miễn nhiệm các Trưởng Phòng/ Ban để Tổng Giám đốc – CT HĐQT phê duyệt.
 
 Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty về tiến độ, chất lượng các kế hoạch hoạt động điều hành công ty.
 
 Thực hiện quản lý chất lượng, xây dựng các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 và thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng.
 
B. Nhân sự và hành chánh
 
1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo
 
 Quản lý tuyển dụng và đánh giá về thay thế/ bổ sung/ tuyển mới nhân sự. Chuẩn bị yêu cầu nhân lực, hỗ trợ trong việc tiến hành phân tích công việc và nghiên cứu về cơ cấu tổ chức.
 
 Tiến hành quan sát công việc, kế hoạch kế nhiệm, năng lực hồ sơ, chương trình về huấn luyện – đào tạo,..
 
 Lập kế hoạch và tiến hành định hướng nhân viên mới để xây dựng thái độ tích cực đối với các mục tiêu của công ty.
 
 Hỗ trợ trong việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo toàn diện cho nhân viên mới được tuyển dụng.
 
 Hướng dẫn cho nhân viên mới nhận thức về chính sách và hướng dẫn công việc của Công ty.
 
2. Quản lý thành tích
 
 Quản lý chương trình đánh giá thành tích/ hiệu quả công việc để đảm bảo hiệu quả, tuân thủ, và công bằng trong tổ chức.
 
 Thiết lập hệ thống quản lý thành tích thông qua KPIs/KPW/HPW.
 
3. Công tác hành chánh
 
 Chịu trách nhiệm tất cả các công tác quản trị hành chánh văn phòng bao gồm văn thư lưu trữ như báo cáo, biên bản họp, tài liệu, và bảo quản các hồ sơ cứng (Hard Copies) một cách chuyên nghiệp.
 
 Thu thập và duy trì dữ liệu (giá & chi tiết sản phẩm / dịch vụ) từ các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Đặc đơn đặct hàng từ các nhà cung cấp khác nhau để duy trì nguồn cung cấp
văn phòng cơ bản và theo nhu cầu.
 
Tập đoàn AustDoor 07/2007 - 09/2014
 
1. Cung cấp nhân sự có năng lực cho tổ chức.
 
 Thu thập thong tin từ quản lý về nhu cầu thay đổi nhân sự (+/-). Tìm và tuyển dụng nhân sự (I trong nội bộ và bên ngoài) và quản lý quy trình tuyển chọn.
 
 Tư vấn cho Ban Giám đốc và ứng viên về các chế độ lương bổng, phúc lợi vá các điều kiện làm việc.

 Phụ trách các vấn đề về pháp lý và tài chính khi tuyển dụng và sa thải nhân viên.
 
 Khuyến khích và tạo thuận lợi cho nhân viên mới nhanh chóng ổn định công việc
 
2. Cung cấp thông tin thật và chính xác về nhân sự.
 
 Thu thập thông tin liên quan về nhân sự - tốc độ thay đổi nhân sự, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản, đánh giá hiệu quả công việc, sự nghiệp, khóa đào tạo và thông tin nhân sự ... theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.
 
3. Thông tin cho nhân viên biết các điều kiện làm việc, và đảm bảo các điều kiện này thực hiện.
 
 Đảm bảo các điều kiện làm việc theo đúng như quy định của công ty dành cho nhân viên, luật pháp, chính sách của công ty về lương bổng, phúc lợi, và chính sách chung về nhân sự.
 
 Phát triển các giải pháp về gìn giữ người tài. Phân tích và báo cáo cho Ban Giám đốc về các điều kiện làm việc, đưa ra kết luận và đề xuất
 
4. Vạch ra, thực hiện và (tái) thiết kế cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và các quy trình làm việc.
 
 Hình dung ra cơ cấu tố chức bao gồm tất cả các bộ phận và vị trí công việc.
 
 Soạn thảo và thực hiện các quy trình làm việc (dưới dạng lưu đồ), mô tả công việc.
 
 Đánh giá công việc bằng Hệ thống đánh giá công việc; Thực hiện kiểm tra hiệu quả làm việc.
 
5. Quản lý các quy trình thay đổi.
 
 Tư vấn cho Ban Giám đốc thực hiện những thay đổi cần thiết.
 
 Khi cần, hỗ trợ các quản lý thực hiện các quy trình thay đổi
 
 Chủ động quan sát các quy trình thay đổi và báo cáo tiến độ của các quy trình này cho Ban Giám đốc.
 
Sotrans Groups/ Sotrans Logistics 10/1999 - 06/2007 - Trưởng phòng Nhân sự - Hành chánh.
 
1. Quản trị nhân sự
 
 Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến lược quản lý nhân sự và phát triển (bao gồm chính sách về tuyển dụng và tuyển chọn, kỷ luật, khiếu nại, cá điều khoản về lương và hợp đồng, đào tạo và phát triển, kế hoạch kế thừa, tạo động lực làm việc, văn hóa và thái độ làm việc, đánh giá hiệu quả và các vấn đề quản lý chất lượng).
 
 Thiết lập và duy trì hệ thống đánh giá để đo lường các khía cạnh cần thiết của phát triển nguồn nhân lực.
 
 Theo dõi, đo lường và báo cáo về các vấn đề nhân sự, cơ hội và kế hoạch phát triển và thành tích trong khoảng thời gian thỏa thuận

 Quản lý và kiểm soát chi phí trong ngân sách được duyệt.
 
 Góp phần vào việc đánh giá và xây dựng các chiến lược, thành tích nhân lực trong việc cộng tác với Ban điều hành.
 
2. Quản trị hành chánh
 
 Đẩy mạnh hệ thống thông tin nội bộ thông qua việc xác định nhu cầu, các hình thức đánh giá; Bảo trì thiết bị, phê duyệt các chứng từ liên quan quản lý hành chánh.
 
 Duy trì môi trường làm việc an toàn và an ninh; Xây dựng các cơ hội phát triển cá nhân.
 
 Hoàn thành dự án về quản trị hành chánh thông qua việc tổ chức và phối hợp thông tin và các yêu cầu, quy hoạch, sắp xếp, và lịch trình cuộc họp.
 
 Duy trì tín chuyên nghiệp thông qua hệ thống đo lường theo những tiêu chuẩn thể hóa sự chuyên nghiệp, xem xét lại chính sách, thiết lập mạng lưới quản trị lao động.
 
 Góp phần tạo lực cho nhóm làm việc thông qua đạt các kết quả như nhu cầu.
 
Cập nhật các thủ tục hành chánh quản trị, kết quả về hệ thống đánh giá.
 
 Thực hiện quản lý chất lượng , xây dựng các quy trình và hoạt động đánh giá
nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 
 

Các kỹ năng

 

             Quản trị nguồn nhân lực                                                          Lãnh đạo

Tuyển dụng                                    Tốt                           Giải quyết vấn đề                              Tốt

Huấn luyện – Đào tạo                    Chuyên gia                  Ra quyết định                                  Tốt

Lương và phúc lợi                            Tốt                            Đội nhóm                                         Tốt

Quan hệ lao động                         Chuyên gia                       EQ                                               Tốt

An toàn – Vệ sinh Lao động             Tốt                             Tạo động lực                                    Tốt

Giao tiếp

Giao tiếp                                          Tốt

Trình bày                                     Chuyên gia

Thành tựu

 Xây dựng hệ thống lương và phúc lợi hiệu quả

 Xây dựng quan hệ lao động và kết nối công việc giữa các bộ phận.

 Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc dễ thực hiện và khả thi.

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email