Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV429b2

Họ và tên: NGUYỄN VĂN LỊCH

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Quản lý
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

                                                                                          Slide1_1

    Kế toán trưởng/Phó phòng kế toán 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN                                                                                                                   

Giới tính       : Nam

Ngày sinh     :  26/11/1982

Ngôn ngữ     : Tiếng Anh, Tiếng Việt

HỌC VẤN                                                                                                                                         

Đại Học Tài Chính Marketing 

Cử nhân Kế toán

Sở xây dựng Thành Phố

Kế toán trưởng

Đại học kinh tế TPHCM               

Thẩm định dự án

Đại Học Tài Chính Marketing     

Anh văn

KỸ NĂNG                                                                                                                                         

o Word, excel, các phần mềm kế toán chuyên dụng như Fast, Misa..., và các phần mềm quản lý kế toán chuyên dùng khác.

o Luôn cập nhật các thông tư nghị định mới áp dụng cho lĩnh vực công ty hoạt động.

o Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính kế toán, công tác điều hành, công tác quản trị. ..

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC                                                                                                               

Kế toán trưởng

Công ty TNHH Trúc nghinh Phong

Thành phố Hồ Chí Minh

o Chịu trách nhiệm quản lý điều hành công việc phòng kế toán

o Lập các báo cáo liên quan đến hoạt động của công ty, nhà nước quản lý chặt chẽ tài sản của công ty

o Theo dõi sự biến động tài chính của công ty.

Kế toán trưởng

Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Lộc Phú

Thành phố Hồ Chí Minh

o Chịu trách nhiệm về việc ghi chép, thu thập và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời.

o Lập các báo cáo khi BGĐ và Công ty yêu cầu.

o Quản lý tài s ản cố định, tính khấu hao và tính giá trị còn lại.

o Quản lý các khoản phải thu, phải trả.

o Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế,…

o Lâp kế hoạch thanh toán cho các khoản chi hàng tháng.

o Quản lý chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với quy định của kế toán Việt Nam.Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ kế toán – thống kê và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.

o Tham mưu cho Ban Giám đốc về các thể lệ kế toán tài chính.

o Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

o Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Kế toán trưởng

Công ty cổ phần Đại Thuận

Thành phố Hồ Chí Minh

o Chịu trách nhiệm về việc ghi chép, thu thập và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời.

o Lập các báo cáo khi BGĐ và Công ty yêu cầu.

o Quản lý tài s ản cố định, tính khấu hao và tính giá trị còn lại.

o Quản lý các khoản phải thu, phải trả.

o Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế,…

o Lâp kế hoạch thanh toán cho các khoản chi hàng tháng.

o Quản lý chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với quy định của kế toán Việt Nam.Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ kế toán – thống kê và bảo đảm thông tin quản trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.

o Tham mưu cho Ban Giám đốc về các thể lệ kế toán tài chính.

o Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

o Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Phó phòng kế toán – tài chính

Công ty cổ phần Hà Đô 4

Thành phố Hồ Chí Minh

o Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế,…

o Tổ chức và thực hiện quản lý mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng kế toán;

o Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm;

o Phân loại và cung cấp thông tin quản lý;

o Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

o Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán;

o Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm

o Xây dựng sổ sách, chứng từ thu chi đúng chuẩn mực kế toán;

o  Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.. cho Ban Giám đốc;

o Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty trên nguồn lực sẵn có.

o Phối hợp các phòng ban tham mưu giúp lãnh đão Công ty quản lý, phân tích tài chính, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

o Lâp kế hoạch thanh toán cho các khoản chi hàng tháng.

o Quản lý chứng từ sổ sách kế toán phù hợp với quy định của kế toán Việt Nam.Chịu trách nhiệm về chất lượng nghiệp vụ kế toán

o Quản lý các dự án Nhà liền kế vườn Q2, TP HCM. Dự án Biệt Thự Hà Đô q10, Nhà CBCNV Khu B Z 751- TP HCM, DA Tòa nhà văn phòng Hà Đô TP HCM Và các công trình xây dựng lớn khác

o Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Kế toán tổng hợp

Công ty TNHH TV TK Xây Dựng Hoàn Vũ

Thành phố Hồ Chí Minh

o Theo dõi công nợ Phải thu, Phải trả theo hợp đồng

o Theo dõi chi phí công trình và thanh toán cho từng công trình

o Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của s ố liệu kế toán;

o Theo dõi thu chi tiền mặt

o Kiểm tra chứng từ thu chi

o Theo dõi tiền ngân hàng và các thanh toán qua ngân hàng

o Lập báo cáo hàng tháng, quý, giãi quyết các vấn đề liên quan với cơ quan nhà nước

o Lập hồ sơ vay vốn, theo dõi tiền vay, nợ vay, hạn thanh toán

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email