Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV56162

Họ và tên: BÙI NGỌC TUẤN

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Trưởng phòng
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

Kế toán trưởng

Thông tin ứng viên

Ngày sinh: 28-08-1977

Giới tính: Nam

Học vấn

Thời gian học

Tên trường

Chuyên ngành

2000

Đại học Kinh Tế Tp.HCM

Tài chính Nhà nước

Kĩ năng

Kỹ năng/sở trường:

+ Sử dụng thành thạo VTVP, phần mềm kế toán Misa, Bravo, Unesco, Fast...

+Khả năng quan sát, phân tích và tổng hợp

+Trung thực, Khách quan, Chính xác

+Chăm chỉ, cẩn thận

+Có tính độc lập cao trong công việc và có tinh thần tập thể

+Khả năng diễn đạt

Kinh nghiệm làm việc

06/2012-03/2015

Kế Toán Trưởng

CTCP Thực phẩm Organic Farms

- Lập kế hoạch ngân sách năm, quý, tháng.

- Lập phương án đầu tư, phương án vay vốn kinh doanh

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tổ chức tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán .

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, Báo cáo Tài chính, quyết toán thuế TNCN, Thuế TNDN theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, xem xét Báo cáo tài chính hàng quý, kỳ, năm.

- Lập các biểu mẫu, Báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Gíam đốc.

- Tổ chức phổ biến kiến thức và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách kế toán- tài chính, và Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN …do Nhà nước ban hành.- Phối hợp với các Phòng ban trong việc tổ chức, cung ứng nguyên vật liệu, hàng hoá đáp ứng nhu cầu sản xuất liên tục.

- Hướng dẫn nhân viên hạch toán kế toán đúng chuẩn mực và nguyên tắc kế toán.

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các hồ sơ và các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty ngày càng vững mạnh và am hiểu nghiệp vụ.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Gíam đốc về hoạt động của Bộ phận Kế Toán – Tài chính.

09/2009-05/2012

Kế Toán Trưởng

Cty TNHH Minh Hưng Tiền Giang

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tổ chức tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán .

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, Báo cáo Tài chính, quyết toán thuế TNCN, Thuế TNDN theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Lập các biểu mẫu, Báo cáo theo yêu cầu của Ban Gíam đốc

- Tổ chức phổ biến kiến thức và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách kế toán- tài chánh, và Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN …do Nhà nước ban hành.

- Phối hợp với các Phòng ban trong việc tổ chức, cung ứng nguyên vật liệu, hàng hoá đáp ứng nhu cầu sản xuất liên tục.

- Hướng dẫn nhân viên hạch toán kế toán đúng chuẩn mực và nguyên tắc kế toán

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các hồ sơ và các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty ngày càng vững mạnh và am hiểu nghiệp vụ.

- Hỗ trợ Gíam đốc tài chính trong việc xây dựng và lập kế hoạch ngân sách hàng năm

- Lập hồ sơ vay ngân hàng.- Lập Hồ sơ hoàn thuế GTGT

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Gíam đốc về hoạt động của Bộ phận Kế Toán – Tài chính.

04/2006-08/2009

Kế Toán Trưởng

CTCP Xây Dựng Trường Thọ

- Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp, tổ chức tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán .

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, Báo cáo Tài chính, và quyết toán thuế TNCN, Thuế TNDN theo qui định của Nhà nước.

- Lập các biểu mẫu, Báo cáo theo yêu cầu của Ban Gíam đốc công ty.

-Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách kế toán- tài chánh, và Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN …do Nhà nước ban hành.

- Phối hợp với các Phòng ban trong việc tổ chức, cung ứng vật tư thi công đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng liên tục.

- Hướng dẫn nhân viên hạch toán kế toán đúng chuẩn mực và nguyên tắc kế toán

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các hồ sơ và các tài liệu kế toán.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty ngày càng vững mạnh và am hiểu nghiệp vụ.

- Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Gíam đốc về hoạt động của Bộ phận Kế Toán – Tài chính

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email