Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV577ef

Họ và tên: HOÀNG VĂN NGHĨA

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Trưởng phòng
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

Trưởng phòng nhân sự

Thông tin ứng viên

Ngày sinh: 10-08-1980

Giới tính: Nam

Học vấn

Thời gian học Trình độ Tên trường Chuyên ngành
2006 Cử Nhân Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn -Tp. Hcm Quản lý Giáo Dục
2012 Cử Nhân Đại Học Luật - Tp. Hcm Cử Nhân Luật
2006 Chứng Chỉ Đại Học Kinh Tế - Tp. Hcm -Các khóa đào tạo ngắn hạn:
•Quản trị nhân sự (trường ĐH Kinh tế - 2006)
•Quản trị hành chánh – văn phòng (ĐH Kinh tế - 2006)
•Chứng chỉ A tin học văn phòng (trường tin học Huy Hoàng – 2006)
•Khóa huấn luyện nghiệp vụ tiền lương, BHXH (ĐH LĐXH – 2008)

Kĩ năng

Kỹ năng/sở trường:
 
- Có khả năng phân tích và nhìn nhận về tình hình nhân sự trong công ty ở từng giai đoạn phát triển của công ty.
 
- Có năng lực đóng góp và cống hiến hết mình trong công tác Quản lý nhân sự của công ty.
 
- Luôn luôn phấn đấu liên tục hoàn thành các thủ tục về hành chánh nhân sự của công ty.
 
- Có khả năng thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, ban ngành đoàn thể …
 
- Thông thạo các thủ tục hành chính đối với nhận viên trong công ty,đặc biệt là đối với nhân viên là người lao động nước ngoài đang công tác tại công ty ……
 
- Luôn có tinh thần cầu tiến trong công việc và tiếp thu những kiến thức mới
 
- Tính cách: trung thành; thành thật & trung thực; nhiệt tình, năng động; tin cậy & có trách nhiệm công việc; thông minh hoạt bát

Kinh nghiệm làm việc

05/2011 - 10/2012

Giám Đốc Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xây Dựng Hưng Long Phước

- Trách nhiệm công việc pháp chế:

- Chịu trách nhiệm về vấn đề thủ tục pháp lý của Công ty.

- Tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản nội bộ, các hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư, …

- Đảm bảo các tài liệu này phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các văn bản nội bộ và các quy định pháp luật.

- Tư vấn pháp lý liên quan đến các hoạt động của Công ty. Cập nhật, nghiên cứu, hệ thống hóa và cung cấp thông tin, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật cho các phòng ban.

- Hỗ trợ các phòng ban trong những hoạt động liên quan đến pháp luật, phòng ngừa rủi ro về pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

- Thực hiện việc soát xét pháp lý, xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên (phối hợp với các đơn vị có liên quan). Kiến nghị việc tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những qui định của Công ty trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Tham gia thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát trong Công ty.

- Giữ vai trò đầu mối khi có đoàn kiểm tra, thanh tra đến Công ty: liên ngành, chuyên ngành, môi trường, an toàn, lao động, PCCC, …. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra của đoàn.

- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan hữu quan và tham gia tố tụng khi có yêu cầu.

- Đại diện công ty (theo ủy quyền) tham gia thực hiện các thủ tục tố tụng tại các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công ty đối với các tranh chấp thương mại, kinh tế, lao động…

- Tiến hành tham gia giải quyết các vấn đề tại nạn lao động tại các công trình do công ty thi công.

- Tiến hành làm hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động của công ty, thành lập các chi nhánh và công ty viên liên doanh với công ty là đối tác nước ngoài .

- Lập hồ sơ xin giấy phép lao động, visa và giấy tờ khác liên qua đến người lao động làm việc tại Việt Nam…

2.Trách nhiệm công việc tổ chức hành chánh:

- Quản lý con dấu, hồ sơ pháp lý, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền.

- Quản lý công văn, chứng từ của công ty: công tác văn thư lưu trữ hồ sơ, tài liệu an toàn, bảo mật, thuận tiện khi sử dụng và khi kiểm tra và kiểm soát.

- Quản lý Tài sản và hiện trạng tài sản của công ty. Tổ chức kiểm kê tài sản theo định kỳ hàng năm, đánh giá tỷ lệ còn lại và đề xuất thanh lý những tài sản văn phòng đã hư hỏng, không còn giá trị sử dụng.

- Quản lý việc mua, cấp phát Văn phòng phẩm.

- Quản lý công việc bảo trì, bảo dưỡng Máy tính, Máy pho to, Điện thoại, Internet, vv…..của công ty.

- Quản lý chi phí điện thoại, điện thắp sáng, nước sinh hoạt vv… của công ty.

- Quản lý công tác vệ sinh của công ty.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công và phân nhiệm rõ ràng cho từng vị trí công việc, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ công ty.

- Quản lý công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, chăm sóc sửc khỏe người lao động (khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ), …

- Nghiên cứu đề xuất các kế hoạch, phương án, mô hình tổ chức bộ máy quản lý theo từng giai đoạn phát triển nhằm phù hợp với cơ chế quản lý và hỗ trợ cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, … của Công ty và các đơn vị liên quan.

- Quan hệ với Đội bảo vệ thuê ngoài: đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, duy trì nội quy kỷ luật,…

- Quản lý đội xe và điều động xe đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác và giao hang.

3.Trách nhiệm công việc nhân sự và nguồn nhân lực:

- Quản lý nhân sự và hồ sơ nhân sự (hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm, lý lịch công tác và các thông tin cần thiết khác).

- Chủ trì thực hiện việc soạn thảo, xây dựng và đăng ký các cơ quan quản lý lao động: thỏa ước lao động, nội quy lao động, … và các chế độ khác có liên quan.

- Quản lý, tổ chức thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược nhân sự, định biên nhân sự hàng năm, đánh giá thực trạng nhân sự định kỳ, xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa và hệ thống tiêu chuẩn năng lực. Đảm bảo nguồn lực ổn định, hoạt động hiệu quả cho sự phát triển của Công ty, chi nhánh công ty;

- Xây dựng các giải pháp hoàn thiện môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp

- Quản lý và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Lập kế hoạch đào tạo, Nghiên cứu đề xuất các phương pháp, hình thức đào tạo, Xây dựng và triển khai tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch, Quản lý công tác đào tạo toàn Công ty và đánh giá hiệu quả công tác đào tạo định kỳ.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thang bảng lương Công ty, hệ thống đánh giá thi đua khen thưởng và các chế độ đãi ngộ cho CBNV. Thực hiện đúng các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật và quy định của Công ty (chấm công, tính lương, phụ cấp, trích nộp và khấu trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lập thủ tục cấp sổ BHXH, thẻ khám chữa bệnh,…).

- Quản lý và giám sát thực hiện công tác đánh giá năng lực, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển theo quy đinh pháp luật lao động và quy định của Công ty.

- Thực hiện tuyên truyền các chính sách của công ty, giải đáp thắc mắc về các chế độ chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm,…) cho người lao động bước đầu.

10/2007-04/2011

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành

1.QUẢN TRỊ NHÂN SỰ :

- Tuyển dụng đào tạo

- Xây dựng quy trình tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho toàn bộ công ty(các phòng ban, công trình, văn phòng đại diện)

- Lập kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên theo phong cách chuyên nghiệp, hiện đại

- Phối hợp với ban lãnh đạo công ty đánh giá quá trình làm việc của nhân viên và hỗ trợ trong công việc phát triển và quản lý tốt nguồn nhân lực theo mục tiêu, định hướng của doanh nghiệp.

- Xây dựng bảng mô tả công việc cho nhân viên, theo dõi và thường xuyên cập nhật những thay đổi phù hợp với tình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tiền lương và các chế độ phúc lợi

- Phối hợp với ban lãnh đạo công ty về xây dựng quy chế, chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, chế độ phúc lợi phù hợp với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và quy trình thanh quyết toán lương nhân viên của công ty.

- Xây dựng các định mức lao động,nghiên cứu chế độ tiền lương, tiền thưởng, tăng ca tăng giờ, bồi dưỡng độc hại, lập kế hoạch nâng lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

- Thực hiện kiểm tra công tác trả lương, thưởng và giải quyết các chế độ BHXH, BHTY, BHTN và bảo hiểm rủi ro 24/24

- Quản lý việc thu chi ngân sách bảo hiểm xã hội đối với cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Giải quyết các chế độ cần thiết khi người lao động chấm dứt hợp động lao động trước thời hạn, hết thời hạn, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ nhân viên đi học tập và tham gia các khóa huấn luyện.

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở để tổ chức cho nhân viên đi dã ngoại, tham quan học tập tại nước ngoài.

2.QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH – VĂN PHÒNG

- Xây dựng thực hiện các hệ thống nội quy, quy chế, quy trình làm việc, trao đổi thong tin trong và ngoài doanh nghiệp.

- Triển khai, duy trì và phát triển văn hóa công doanh nghiệp.

- Quản lý giám sát các quan hệ đối ngoại liên quan đến quản trị nguồn nhân sự, hành chánh văn phòng .

- Quản lý và phân bổ hệ thống văn phòng phẩm cho toàn công ty.

- Triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh phòng cháy, chữa cháy tại công ty và các chi nhánh khác

- Triển khai việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công ty và các chi nhánh (thiết bị văn phòng)

- Quản lý, triển khai các văn bản ban hành và những văn bản đến .

- Lập kế hoạch tu duy, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra sữa chữa, thay thế định kỳ cũng như dự trù kinh phí để bảo trì, bão dưỡng, thay thế, mua sắm các loại phương tiện, thiết bị dụng cụ và tài sản cố định thuộc khối văn phòng, quản lý điều phối xe ô tô của công ty.

- Hỗ trợ ban diện lãnh đạo về quản lý chất lượng trong việc kiểm soát, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng công việc của nhân viên trong toàn công ty.

3. PHÁP LÝ CÔNG TY

- Tham mưu tư vấn các quy định có liên quan đến hoạt động của công ty theo quy định luật doanh nghiệp năm 2005 và luật thương mại năm 2005 các văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra bổ sung và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của công ty .

- Cập nhật, phân tích các văn bản, các quy trình mới nhật của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngành nghề, hoạt động của công ty.

- Soạn thảo các hợp đồng lao động, kinh tế.

- Đại diện công ty (theo ủy quyền) tham gia thực hiện các thủ tục tố tụng tại các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công ty đối với các tranh chấp thương mại, kinh tế, lao động…

- Tham gia biên soạn các quy định, quy trình mang tính pháp lý của công ty.

- Đề xuất, tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc về nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân sự, phê duyệt cho ý kiến về việc tiếp tục ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động chính thức trước khi trình ban Tổng Giám đốc duyệt

- Tiến hành tham gia giải quyết các vấn đề tại nạn lao động tại các công trình do công ty thi công.

- Tiến hành làm hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động của công ty, thành lập các chi nhánh và công ty viên liên doanh với công ty là đối tác nước ngoài .

- Lập hồ sơ xin giấy phép lao động, visa và giấy tờ khác liên qua đến người lao động làm việc tại Việt Nam…

08/2006- 09/2007

Quản Lý Nhân Sự

Công Ty Tnhh Cnf

- Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận trong công ty

- Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nhân viên trong công ty

- Soạn thảo nội quy , thảo ước lao động cho công ty .

- Ký hợp đồng lao động cho cán bộ công nhân viên .

- Đăng ký bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên .

- Làm thủ tục giấy tờ cho người lao động làm việc tại công ty như : Giấy phép lao động , ViSa, thuế thu nhập…

- Giải quyết các chế độ cho nhân viên theo luật lao động ban hành .

- Tham mưu cho lãnh đạo công ty về chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết .

- Liên hệ các nhà cung cấp dịch vụ du lich để tổ chức các kỳ nghỉ và tham quan của cán bộ công nhân viên .

- Lập hồ sơ thành lập công đoàn cho doanh nghiệp .

- Lên kế hoạch họp hội cho ban lãnh đạo.

- Tiếp khách , các cơ quan báo đài ….

- Đặt vé máy bay và phòng cho lãnh đạo công ty khi đi công tác …

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email