Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV58210

Họ và tên: THAI DUY MINH

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Giám đốc
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

                                                                                          Slide1_1

Giám đốc bán hàng Kênh truyền thống

THÔNG TIN ỨNG VIÊN                                                                                                                    

Giới tính       : Nam

Ngày sinh     : 08/12/1981

Ngôn ngữ     : Tiếng Anh, Tiếng Việt

HỌC VẤN                                                                                                                                          

Cử Nhân Tại : Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - TpHCM

Khóa đào tạo khác: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

KỸ NĂNG                                                                                                                                          

 Anh văn : Anh văn giao tiếp

Vi tính : Tương đương level A ( Word, Excel, PowerPoint…)

 Khác :

Điểm mạnh : Năng động, nhiệt huyết, luôn tìm kiếm điều mới

Điểm yếu : thẳng tính

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC                                                                                                                

9/2013 đến nay 

ASM – HCM5

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên

Thành phố Hồ Chí Minh

1.Quản lý Thực hiện AP; Xác định, xây dựng mục tiêu bộ phận

• Đề ra những mục tiêu rõ ràng phù hợp với những mục tiêu, chiến lƣợc của Cty cho từng thành viên đội ngũ bán hàng trong địa bàn ( NPP/GSBH) (Mục tiêu chuyển đổi): Doanh số, ngành hàng, Kênh, chi phí, lợi nhuận.

• Đánh giá tiến trình thực hiện so với những mục tiêu trong những cuộc họp hàng tuần và có hướng khắc phục kịp thời

2.Theo dõi & phản hồi thông tin:

• Đảm bảo thông tin truyền đạt rõ ràng và gắn kết với Mục tiêu, chiến lược và chính sách

• Đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện của NPP đối với cam kết với Công ty về định hướng, chính sách, nguồn lực, giao hàng (và ngược lại)

• Đảm bảo tính tuân thủ của đội ngũ NVBH, NVGH, Admin, GSBH

• Theo dõi hoạt động của đội ngũ bán hàng thông qua các công cụ theo dõi thực hiện và cung cấp thông tin phản hồi/ công nhận và khen thưởng thành tích.

3.Huấn luyện

• Cập nhật, các công cụ quản lý (Bảng Theo dõi Hoạt động…) định kỳ.

• Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh

• Đánh giá năng lực của các thành viên thông qua Bản Kiểm tra huấn luyện hiện trường W*W và Bản Hội ý Cá nhân O*O, cung cấp thông tin phản hồi về tiến triển công việc cho đội ngũ

• Trong quá trình Kiểm tra Hiện trường, mô hình hóa những chuẩn mực về hành vi hoặc kỹ năng thực hành nhằm đạt chỉ tiêu bằng cách thực hiện các lần viếng thăm mẫu; Lưu các báo cáo và ghi chép về mục tiêu và tiến trình thực hiện Kiểm tra Hiện trường và Hội ý Cá nhân trong Factbook.

• Huấn luyện nhóm theo yêu cầu

4.Khách hàng

• Hỗ trợ thực hiện thành công những công việc chính yếu (giao hàng, kho hàng, Merchandising và quản lý trang thiết bị …)

• Thường xuyên có mặt trên thị trường để thấu hiểu các nhu cầu của KH

Thành tích : Mở 4/5 Npp vào hoạt động hệ thống phân phối, ĐNBH ổn định và tốc độ tăng trưởng doanh số tốt (GT)

Lương cuối : 25,000,000đ (chưa tính phụ cấp + thưởng KIPs)

Lý do nghỉ : Muốn thay đổi môi trường làm việc mới, với áp lực công việc mới, chinh phục bản thân. Thăng tiến trong công việc.

4/2011-31/8/2013

 ASM – Miền Đông 4  

Công ty CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Thành phố Hồ Chí Minh

1.Quản lý Thực hiện AP; Xác định, xây dựng mục tiêu bộ phận

• Đề ra những mục tiêu rõ ràng phù hợp với những mục tiêu, chiến lƣợc của Cty cho từng thành viên đội ngũ bán hàng trong địa bàn ( NPP/GSBH) (Mục tiêu chuyển đổi): Doanh số, ngành hàng, Kênh, chi phí, lợi nhuận.

• Đánh giá tiến trình thực hiện so với những mục tiêu trong những cuộc họp hàng tuần và có hướng khắc phục kịp thời

2.Theo dõi & phản hồi thông tin:

• Đảm bảo thông tin truyền đạt rõ ràng và gắn kết với Mục tiêu, chiến lược và chính sách •Đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện của NPP đối với cam kết với Công ty về định hướng, chính sách, nguồn lực, giao hàng (và ngược lại)

• Đảm bảo tính tuân thủ của đội ngũ NVBH, NVGH, Admin, GSBH

• Theo dõi hoạt động của đội ngũ bán hàng thông qua các công cụ theo dõi thực hiện và cung cấp thông tin phản hồi/ công nhận và khen thưởng thành tích.

3.Huấn luyện

• Cập nhật, các công cụ quản lý (Bảng Theo dõi Hoạt động…) định kỳ.

• Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh

• Đánh giá năng lực của các thành viên thông qua Bản Kiểm tra huấn luyện hiện trường W*W và Bản Hội ý Cá nhân O*O, cung cấp thông tin phản hồi về tiến triển công việc cho đội ngũ

• Trong quá trình Kiểm tra Hiện trường, mô hình hóa những chuẩn mực về hành vi hoặc kỹ năng thực hành nhằm đạt chỉ tiêu bằng cách thực hiện các lần viếng thăm mẫu; Lưu các báo cáo và ghi chép về mục tiêu và tiến trình thực hiện Kiểm tra Hiện trường và Hội ý Cá nhân trong Factbook. • Huấn luyện nhóm theo yêu cầu

4.Khách hàng

• Hỗ trợ thực hiện thành công những công việc chính yếu (giao hàng, kho hàng, Merchandising và quản lý trang thiết bị …)

• Thường xuyên có mặt trên thị trường để thấu hiểu các nhu cầu của KH

Thành tích Luôn đạt chỉ tiêu Công ty và tăng trưởng so với năm ngoài, hệ thống phân phối ổn định (GT)

Lương cuối : 18,000,000đ (chưa tính thưởng KIPs)

Lý do nghỉ : Muốn thay đổi môi trường làm việc mới, với áp lực công việc mới tại vị trí cao hơn để khẳng định bản thân và năng lực quản lý của mình.

1/2010 - 3/2011

Quản Lý Kinh Doanh – Khu Vực Nam Trung Bộ 

 Công ty CP TM DV TVTK THỜI TRANG VIỆT

Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý đội ngũ nhân viên của chuổi hệ thống bán lẻ (Retailer) trong khu vực Nam Trung Bộ

 Quản lý & phát triển kỹ năng cho lực lượng bán hàng: QLCH, NVBH

 Lập kế hoạch huấn luyện định kỳ: soạn thảo các tài liệu huấn luyện cần thiết & trực tiếp huấn luyện cho các cấp QLCH, NVBH để từng bộ phận, từng vị trí nắm rõ các kỹ năng, cac qui trình làm việc của mình

 Triển khai & kiểm soát nhằm đảm bảo nhân viên thực hiện tốt các qui trình làm việc của Công Ty để phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

 Hoạt định kế hoạch và phát triển thực hiện kế hoạch phát triển thị trường

 Chia chỉ tiêu doanh số cho từng khu vực và từng nhân viên thực hiện  Đề xuất các chương trình hỗ trợ liên quan tới các vấn đề trong khu vực quản lý..

 Thúc đẫy các vấn đề có liên quan đến bán hàng theo ngày, tuần & tháng.

 Tiến hàng các buổi họp định kỳ nhằm cải tiến hoạt động bán hàng của Công Ty.

 Tuyển dụng, đánh giá kết quả của các nhân viên dưới quyền: QLCH, NVBH

 Quản lý tốt hệ thống bán hàng trong khu vực được giao bao gồm: QLCH, NVBH, khách hàng nhằm đảm bảo đạt hiêu quả hoạt động & mức độ phục vụ tốt hơn so với các đối thủ.

 Tìm kiếm & phát triển hệ thống bán lẻ trong khu vực

 Triển khai tốt & duy trì hiệu quả hoạt động bán hàng, các chương trình khuyến mại, trưng bày..., cũng như các chương trình phát triển kinh doanh theo định hướng của Công Ty

 Khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của tất cả đội ngũ nhân viên thuộc phòng bán hàng

 Kiểm tra việc hoạt động của đội ngũ nhân viên bán hàng & việc thực hiện các tác nghiệp của mỗi nhân viên tại Công ty hằng ngày.

 Quản lý, theo dõi & hỗ trợ Xuất Nhập Tồn

 Lập kế hoạch công tác định kỳ nhằm tìm hiểu thị trường, thông tin đối thủ, và cải thiện suy nghĩ cũng như kỹ năng cho từng nhân viên từ: QLCH, NVBH  Lên kế hoạch điều phối hay tái điều phối để đảm bảo có được lượng hàng tồn kho tiêu chuẩn cung cấp cho nhu cầu của khách hàng theo từng mùa, từng vùng.

 Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng định kỳ, cung cấp cho khách hàng sớm nhất về những thông tin từ Công Ty.

 Thực hiện các báo cáo tuần, tháng

Thành tích Đạt chỉ tiêu Công ty đề ra, xây dựng hệ thống bán lẻ ổn định và phát triển chuỗi bán lẻ từ 8 cửa hàng lên 13 cửa hàng và tăng trường doanh thu

Lương cuối : 16,000,000đ (chưa tính thưởng thành tích)

Lý do nghỉ : Muốn tăng lương, thử thách công việc mới (FMCG) tại thị trường chưa bao giờ xây dựng (Khánh Hòa – Ninh Thuận – Lâm Đồng)

3/2008 - 1/2010

ASM - TPHCM

Công ty TNHH THỰC PHẨM ORION VINA 

Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng hệ thống phân phối trong khu vực: Npp, ĐNBH, Khách hàng

 Quản lý các Nhà Phân Phối, GSBH, NVBH trong khu vực

 Quản lý và phát triển kỹ năng cho lực lượng bán hàng: GSBH, NVBH

 Lập kế hoạch huấn luyện định kỳ: soạn thảo các tài liệu huấn luyện cần thiết và trực tiếp huấn luyện cho các GSBH, NVBH (Kỹ năng bán hàng cơ bản, Kỹ năng bán hàng nâng cao, Kỹ năng quản lý đội nhóm, quản trị bán hàng) nhắm đảm bảo các vị trí nắm rõ công việc của mình, quy trình làm việc cụ thể và thực hiện công việc.

 Xây dựng hệ thống báo cáo cho từng cấp cụ thể, lập và triển khai các chính sách bán hàng (chính sách chiết khấu theo đơn hàng, cácchương trình khuyến mãi cho điểm bán hay trực tiếp cho người tiêu dùng) xuống cho từng khu vực, nhân viên thực hiện.

 Đề xuất và xây dựng chính sách thưởng đạt chỉ tiêu doanh số cho NPP, GSBH và NVBH

 Triển khai và kiểm soát nhằm đảm bảo Nhân viên thực hiện tốt các quy trình làm việc của Công ty: phiếu đơn hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn chứng từ có liên quan, phiếu theo dõi công nợ..., để phục vụ tốt hơn cho điểm bán.  Hoạt định kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thị trường: đơn hàng, độ bao phủ sản phẩm, mở mới, doanh số

 Chia chỉ tiêu doanh số cho từng khu vực và từng nhân viên thực hiện (chuyển đổi mục tiêu – SMART)

 Đề xuất các chương trình hỗ trợ liên quan tới các vấn đề trong khu vực quản lý từ Npp, GSBH, khách hàng

 Thực hiện các vấn đề có liên quan đến bán hàng (tăng đơn hàng, tăng độ bao phủ sản phẩm, tăng tính hiện diện tại điểm bán

 Đề xuất các chương trình hỗ trợ liên quan tới các vấn đề trong khu vực quản lý

 Thúc đẩy các vấn đề có liên quan đến bán hàng (tăng đơn hàng, độ bao phủ, tăng doanh số) theo từng ngày, tuần, tháng

 Tiến hành các buổi họp định kỳ nhằm cải tiến hoạt động bán hàng của Công Ty

 Tuyển dụng, đánh giá kết quả của các nhân viên dưới quyền

 Quản lý tốt hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công nhằm đảm bảo đạt hiệu quả hoạt động & mức độ phục vụ

 Triển khai tốt & duy trì hiệu quả hoạt động bán hàng, các chương trình khuyến mại, trưng bày, bao phủ..., cũng như các chương trình phát triển - Khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của tất cả đội ngũ nhân viên

 Kiểm tra việc hoạt động của đội ngũ nhân viên bán hàng ở ngoài thị trường & việc thực hiện các tác nghiệp của mỗi nhân viên tại Công Ty.

 Lập kế hoạch công tác định kỳ nhằm tìm hiểu thị trường, thông tin đối thủ, thăm hỏi Npp để cung cấp cho Npp sớm nhất về những thông tin từ Công ty (thay đổi mẫu mã sản phẩm, tăng giá, tung sản phẩm mới, chất lượng sản phẩm...), & cải tiến phương pháp làm việc của GSBH để thực hiện công việc hiệu quả.

 Thống kê & xét duyệt các biên bản thanh toán cho NPP (thanh toán chi phí các chương trình khuyến mại cho từng mặt hàng, hỗ trợ lương cho NVBH, thưởng đạt chỉ tiêu NPP, hỗ trợ vận chuyển trong tháng) do GSBH tổng kết & đề xuất.

 Thực hiện các báo cáo bán hàng tuần, tháng cho Giám Đốc Miền

Thành tích : Đạt chỉ tiêu Công ty để ra, tạo ĐNBH ổn định và được tuyên dương “ANH HÙNG ORION”

Lương cuối : 15,000,000đ (chưa tính thưởng KIPs)

Lý do nghỉ : về Nha Trang sinh sống và chăm sóc ba mẹ đã lớn tuổi, cũng như ổn định cuộc sống tại quê nhà.

10/2006- 2/2008 

Leadership 

CN Công Ty TNHH Phân Phối Việt Nam ( VDDC)- ANCOFOOD 

Thành phố Hồ Chí Minh

 Quản lý các Nhà Phân Phối, GSBH, NVBH trong khu vực

Quản lý và phát triển kỹ năng cho lực lượng bán hàng: GSBH, NVBH

 Lập kế hoạch huấn luyện định kỳ: soạn thảo các tài liệu huấn luyện cần thiết và trực tiếp huấn luyện cho các GSBH, NVBH (Kỹ năng bán hàng cơ bản, Kỹ năng bán hàng nâng cao, Kỹ năng quản lý đội nhóm, quản trị bán hàng) nhắm đảm bảo các vị trí nắm rõ công việc của mình, quy trình làm việc cụ thể và thực hiện công việc.

 Xây dựng hệ thống báo cáo cho từng cấp cụ thể, lập và triển khai các chính sách bán hàng (chính sách chiết khấu theo đơn hàng, cácchương trình khuyến mãi cho điểm bán hay trực tiếp cho người tiêu dùng) xuống cho từng khu vực, nhân viên thực hiện.

 Đề xuất và xây dựng chính sách thưởng đạt chỉ tiêu doanh số cho NPP, GSBH và NVBH

 Triển khai và kiểm soát nhằm đảm bảo Nhân viên thực hiện tốt các quy trình làm việc của Công ty: phiếu đơn hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn chứng từ có liên quan, phiếu theo dõi công nợ..., để phục vụ tốt hơn cho điểm bán.

 Hoạt định kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thị trường: đơn hàng, độ bao phủ sản phẩm, mở mới, doanh số

 Chia chỉ tiêu doanh số cho từng khu vực và từng nhân viên thực hiện (chuyển đổi mục tiêu – SMART)

 Đề xuất các chương trình hỗ trợ liên quan tới các vấn đề trong khu vực quản lý từ Npp, GSBH, khách hàng

 Thực hiện các vấn đề có liên quan đến bán hàng (tăng đơn hàng, tăng độ bao phủ sản phẩm, tăng tính hiện diện tại điểm bán

 Đề xuất các chương trình hỗ trợ liên quan tới các vấn đề trong khu vực quản lý

 Thúc đẩy các vấn đề có liên quan đến bán hàng (tăng đơn hàng, độ bao phủ, tăng doanh số) theo từng ngày, tuần, tháng

 Tiến hành các buổi họp định kỳ nhằm cải tiến hoạt động bán hàng của Công Ty

 Tuyển dụng, đánh giá kết quả của các nhân viên dưới quyền

 Quản lý tốt hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công nhằm đảm bảo đạt hiệu quả hoạt động & mức độ phục vụ

 Triển khai tốt & duy trì hiệu quả hoạt động bán hàng, các chương trình khuyến mại, trưng bày, bao phủ..., cũng như các chương trình phát triển - Khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của tất cả đội ngũ nhân viên

 Kiểm tra việc hoạt động của đội ngũ nhân viên bán hàng ở ngoài thị trường & việc thực hiện các tác nghiệp của mỗi nhân viên tại Công Ty.

 Lập kế hoạch công tác định kỳ nhằm tìm hiểu thị trường, thông tin đối thủ, thăm hỏi Npp để cung cấp cho Npp sớm nhất về những thông tin từ Công ty (thay đổi mẫu mã sản phẩm, tăng giá, tung sản phẩm mới, chất lượng sản phẩm...), & cải tiến phương pháp làm việc của GSBH để thực hiện công việc hiệu quả.

 Thống kê & xét duyệt các biên bản thanh toán cho NPP (thanh toán chi phí các chương trình khuyến mại cho từng mặt hàng, hỗ trợ lương cho NVBH, thưởng đạt chỉ tiêu NPP, hỗ trợ vận chuyển trong tháng) do GSBH tổng kết & đề xuất.

 Thực hiện các báo cáo bán hàng tuần, tháng cho Giám Đốc Miền

Thành tích : Đạt chỉ tiêu Công ty để ra, giải quyết tồn kho cho chi nhánh về nhãn hàng bánh Rodaz

Lương cuối : 10,000,000đ (chưa tính thưởng KIPs)

Lý do nghỉ : Công ty phá sản vì melamine.

7/2003- 9/2006

Nhân viên Marketing

 P&T Mobile (Npp ĐTDĐ SonyErisson)

Thành phố Hồ Chí Minh

 Theo dõi và thu thập thông tin thị trường

Lập kế hoạch phát triển thị trường

 Lên doanh số bán hàng tuần, tháng, quý theo từng đại lý

 Quản lý các nhân viên bán hàng trong nhóm.

 Phân chia khu vực bán háng cho từng nhân viên

 Triển khai chính sách bán hàng, doanh số bán hàng cho các nhân viên để cùng thực hiện

 Chăm sóc và phát triển những khách hàng tiềm năng

 Tìm kiếm và cập nhật thông tin sản phẩm các đối thủ

 Thực hiện nay đủ chính xác các chứng từ bán hàng: ghi phiếu thu và nộp tiền, báo cáo bán hàng, phiếu đặt hàng

 Trưng bày sản phẩm

 Thực hiện thu hồi công nợ và nộp về công ty

 Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

 Xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng.

 Lên chương trình khuyến mãi hổ trợ đại lý cấp 1 bán được hàng

 Cùng nhân viên bán hàng giải quyết các rắc rối từ phía đại lý.

 Báo cáo bán hàng theo tuần, tháng, quý.

Thành tích : Đạt mục tiêu Công ty để ra

Lương cuối : 5,000,000đ (chưa tính thưởng KIPs)

Lý do nghỉ : Thay đổi công việc để thử thách khả năng.

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email