Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV637a2

Họ và tên: HUYNH NGOC THINH

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Trưởng nhóm/ giám sát
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

Slide1_1

Trade Marketing Executive

PERSONAL INFORMATION                                                                                                            

Gender                 : Male

Day of Birth           : June 24th, 1991

Language              : English, Vietnamese.

EDUCATION                                                                                                                                    

Foreign language

 English

 Intermediate (English Certificate level C )

2009-2013 

 

 Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

 Major: Chemistry (GPA: 8.2/10)

SKILLS                                                                                                                                              

Computer:  Informatics Certificate level B (Access) Good at Microsoft Office (Word, Power Point, Excel).

o English:   be able to communicate by English fluently.

o Presentation skills, communication skills, good leadership and teamwork.

WORK EXPERIENCE                                                                                                                       

 02/2014 – 8/2014 

Sales Executive

Hanna Instruments Viet Nam

Ho Chi Minh City

 Main duties               

o   Recommending and Selling my company products to our customer

o   Give them the customer services

 Key learning              

o   Satisfy customers

o   Communication Skills

o   Working under pressure

 8/2014 – now

Sales Supervisor

Unilever Viet Nam

Ho Chi Minh City

 Main duties               

o   Territory Management

o   Distributor Management

o   Outlets Management

o   Category Management

o   Sales Team Management

o   Ensure the Turnover of Distributor

 Key learning             

o   Leadership skill

o   Planning skill

o   Communication skill

o   Teamwork

o   Negotiation Skill

o   Working under high pressure

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email