Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV6423e

Họ và tên: NGUYỄN MINH NGỌC

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Giám đốc
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

 
Slide1_1

Giám đốc Nhà máy/ Giám đốc sản xuất  

THÔNG TIN ỨNG VIÊN                                                                                                                   

Giới tính       : Nam 

Ngày sinh     : 19-03-1978

Ngôn ngữ     : Tiếng Anh, Tiếng Việt

HỌC VẤN                                                                                                                                         

2000

Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Graduated in Garment technology from the University of Technical Education HCMC

KỸ NĂNG                                                                                                                                         

o Lãnh đạo

o Làm việc nhóm

o Quản lý chiến lược

o Giải quyết vấn đề

o Ra quyết định

o Quản lý thời gian

o Quản lý giao tiếp

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC                                                                                                                

5/2014- 6/2015

DEPUTY DIRECTOR (PHÓ GIÁM ĐỐC)

Pk Vina Co .Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

o Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của công ty

o Xây dựng và Kiểm soát hệ thống sản xuất

 o Kiểm soát chi phí lao động trực tiếp

o Phân tích chi phí lao động

o Đánh giá hiệu quả sản xuất

o Tổ chức , điều hành mọi hoạt động sản xuất , đảm bảo năng suất , chất lượng đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí , vật tư theo yêu cầu

o Lập kế hoạch sản xuất

o Phân bổ kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận cắt, may , ủi ,hoàn thành , đóng gói

o Giao định mức mục tiêu sản xuất cho từng tổ trưởng

o Điều hành và theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất để đảm bảo đúng ngày xuất hang

o Kiểm tra Đôn đốc bộ phận merchandiser về tiến độ giao nguyên phụ liệu để chuẩn bị cho sản xuất

o Kiểm tra đôn đốc phòng kỷ thuật về tiến độ làm mẩu seal , mẩu fit , pp cho khách hang

o Kiểm tra phòng kỷ thuật công tác chuẩn bị đơn hàng mới

o Kiểm tra báo cáo tình hình nhân sự của công ty

o Làm việc với phòng nhân sự về tuyển dụng và đào đạo cho công nhân mới

o Thoả thuận và làm việc với khách hang về ngày xuất hang

o Nghiên cứu và triển khai việc áp dụng công nghệ mới cho sản xuất

o Chủ trì việc xây dựng định mức nhân công , định mức nguyên liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất

o Chủ trì việc xây dựng , duy trì ,cập nhập việc thực hiện các quy trình sản xuất , các quy định chất lượng trong toàn công ty nhằm đảm bảo chất lượng cho công ty

o Chịu trách nhiệm chỉ đạo,đôn đốc CBCNV dưới quyền thực hiện tốt nội quy , quy chế của công ty và các quy định về quản lý tài sản , quản lý sản xuất , vệ sinh công nghiệp , an toàn lao động

o Giám sát sử lý những sự cố và khó khăn trong suốt quá trình sản xuất

o Gíam sát công nhân viên tuân thủ đúng quy tắc , quy định của công ty, Đảm bảo tính kỷ luật trong nội bộ

o Thực hiện tốt công tác phòng chống trộm cắp , công tác an toàn ,phòng chống chữa cháy , vệ sinh

o Báo cáo trình hình sản xuất cho Giám đốc

05/2013 - 05/2014

Assistant General Director (Trợ lý TGĐ)

Son Tung Co .Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

o Xây dựng và Kiểm soát hệ thống sản xuất

o Kiểm soát chi phí lao động trực tiếp

o Phân tích chi phí lao động

o Đánh giá hiệu quả sản xuất

o Hỗ trợ và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc duy trì quản lý, điều hành hoạt động chung của công ty.

o Tham mưu trong việc Xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty .

o Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Quản lý toàn bộ nhân sự trong công ty

o Nhận lệnh trực tiếp từ Tổng Giám đốc và truyền đạt lệnh theo yêu cầu công việc được giao. Nhắc nhở các đơn vị, phòng ban trực thuộc thực hiện các công việc đã được Tổng Giám đốc giao bằng văn bản hoặc ngay tại cuộc họp;

o Cập nhật tình hình hoạt động của công ty thông qua báo cáo của các Trưởng bộ phận.

o Theo dõi tiến độ công việc và kết quả cuối cùng của các phòng, ban.

o Nhắc nhở, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận hoàn thành công việc, kế hoạch mà Ban Tổng Giám đốc phân công.

o Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của tổng giám đốc

o Hỗ trợ Giám đốc trong mối quan hệ nội bộ và bên ngoài.

o Kiểm tra các văn bản, tài liệu, từ các bộ phận khác trước khi chuyển đến giám đốc phê duyệt.

o Giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất khi tổng giám đốc vắng mặt

10/2005-05/2013

PRODUCTION MANAGER & TECHNICAL MANAGER (Giám Đốc SX, Trưởng Phòng Kỷ Thuật)

Dongbang Vina Co.Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT:

o Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của công ty

o Tổ chức , điều hành mọi hoạt động sản xuất , đảm bảo năng suất , chất lượng đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí , vật tư theo yêu cầu

o Lập kế hoạch sản xuất

o Phân bổ kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận cắt, may , ủi ,hoàn thành , đóng gói

o Giao định mức mục tiêu sản xuất cho từng tổ trưởng

o Điều hành và theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất để đảm bảo đúng ngày xuất hang

o Kiểm tra Đôn đốc bộ phận merchandiser về tiến độ giao nguyên phụ liệu để chuẩn bị cho sản xuất

o Kiểm tra đôn đốc phòng kỷ thuật về tiến độ làm mẩu seal , mẩu fit , pp cho khách hang

o Kiểm tra phòng kỷ thuật công tác chuẩn bị đơn hàng mới

o Kiểm tra báo cáo tình hình nhân sự của công ty

o Làm việc với phòng nhân sự về tuyển dụng và đào đạo cho công nhân mới

o Thoả thuận và làm việc với khách hang về ngày xuất hang

o Nghiên cứu và triển khai việc áp dụng công nghệ mới cho sản xuất

o Chủ trì việc xây dựng định mức nhân công , định mức nguyên liệu, định mức tiêu hao khác trong sản xuất

o Chủ trì việc xây dựng , duy trì ,cập nhập việc thực hiện các quy trình sản xuất , các quy định chất lượng trong toàn công ty nhằm đảm bảo chất lượng cho công ty

o Chịu trách nhiệm chỉ đạo,đôn đốc CBCNV dưới quyền thực hiện tốt nội quy , quy chế của công ty và các quy định về quản lý tài sản , quản lý sản xuất , vệ sinh công nghiệp , an toàn lao động

o Giám sát sử lý những sự cố và khó khăn trong suốt quá trình sản xuất

o Gíam sát công nhân viên tuân thủ đúng quy tắc , quy định của công ty, Đảm bảo tính kỷ luật trong nội bộ

o Thực hiện tốt công tác phòng chống trộm cắp , công tác an toàn ,phòng chống chữa cháy , vệ sinh

o Báo cáo trình hình sản xuất cho tổng giám đốc

TRƯỞNG PHÒNG KỶ THUẬT

o Chịu trách nhiệm kỷ thuật ,chất lượng chính cho toàn công ty

o Quản lý điều hành bộ phận phòng kỷ thuật , phòng cad , kỷ thuật xưởng , kỷ thuật chuyền , bô phận cắt và bộ phận quản lý chất lượng của công ty

o Phân bổ công việc cho nhân viên kỷ thuật

o Lập kế hoạch may mẩu và gủi mẩu cho khách

o Nhận tài liệu, bảng vẽ , hình ảnh từ nước ngoài

o Tiến hành nghiên cứu phát triển mẩu cho khách hang

o Thiết kế rập

o Hướng dẩn làm mẩu sales , fit . mẩu pp cho khách

o Fit mẩu lên dummy và làm góp ý gủi cho khách hang

o Hướng dẩn thiết kế rập , chỉnh sửa rập cho góp ý của khách hang

o Triển khai đi sơ đồ làm định mức , sơ đồ cắt

o Thoả thuận với cấu trúc, kỷ thuật may

o Làm việc với khách hàng về định mức nguyên phụ liệu

o Duyệt tài liệu kỷ thuật , bảng màu ,thiết kế chuyền ,qui trình công nghệ ,bảng chi tiết cắt, qui trình cắt, định mức nguyên phụ liệu ,qui cách ủi , lót vải , gấp xếp đóng góp trước khi sản xuất

o Hướng dẩn bộ phận QC/QA kiểm tra chất lượng

o Gíam sát và hổ trợ kỷ thuật xưởng sử lý những sư cố, khó khăn trong suốt quá trình sản xuất

PHỤ TRÁCH NHÓM IE (CẢI TIẾN SẢN XUẤT)

o Nghiên cứu và phát triển cho các mẫu trước khi bắt đầu sản xuất.

o Tính toán mức độ năng suất cho mỗi đơn hàng

o Hướng dẫn và hỗ trợ để sản xuất giám sát cho các hoạt động mới.

o Tính SAM (Tiêu chuẩn Phút) cho các hoạt động mới dựa trên các nghiên cứu thời gian.

o Phân tích chuyển động của các hoạt động

o Dự toán chi phí của một hàng may mặc

o Phát triển và duy trì kỹ năng Matrix

o Nghiên cứu thiết bị hỗ trợ công việc, khuôn cử ,gá lấp

o Đánh giá hiệu suất

o Kiểm soát chi phí lao động trực tiếp

o Tính giá CM

o Phát triển các phương pháp cải thiện

o Duy trì các phương pháp cải thiện

o Phân tích dữ liệu và nhìn vào xu hướng hàng tháng của mỗi chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPIs)

o Nghiên cứu và cập nhật cơ sở dữ liệu thời gian nghiên cứu thời gian bao gồm các video trên cơ sở liên tục.

o Cải thiện các quy trình và cải tiến phương pháp làm việc để tăng hiệu suất tổng thể của nhà máy và quy trình sản xuất tiêu chuẩn hóa

o Nghiên cứu và thực hiện các hệ thống tốt hơn để loại bỏ chuyển động dư thừa .

o Nghiên cứu về máy móc mới và hệ thống mới nhất, đáp ứng các mục tiêu dài của công ty

o Vẽ đồ thị theo dõi, đánh giá hiệu quả của nhà máy

o Đánh giá các mục tiêu sản xuất hiện tại và sửa chữa một mục tiêu sản xuất mới

o Chuẩn bị các báo cáo sản xuất hàng ngày, hàng tháng báo cáo cải tiến với cách trình bày đồ họa.

o Báo cáo cho tổng giám đốc

06/2001-07/2003

DESIGN SENIOR (Trưởng Nhóm Thiết Kế)

Vinh Phu Co . Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

o Đưa ra ý tưởng ý thiết kế

o Vẽ phác hoạ

o Duyệt bảng vẽ củ nhân viên thiết kế

o Chọn nguyên phụ liệu cho mẩu mới

o Thiết kế rập

o Phát triển mẩu lên dummy

o Đánh giá mẩu

o Nhảy size rập

o Nguyên cứu xu hướng thời trang để thiết kế những sản phẩm hợp xu hướng thị hiếu người tiêu dung

o Hỗ trợ phòng kinh doanh và giám đốc trong việc làm giá cho sản phẩm mới

09/1999-06/2001

MERCHADISER / QA (Quản Lý Đơn Hàng / Quản Lý Chất Lượng)

Converse Vn Co .Ltd

Thành phố Hồ Chí Minh

MERCHANDISER:

o Theo dõi đơn hàng từ bắt đầu cho đến khi kết thúc

o Làm việc với khách về ngày giao nguyên phụ liệu , ngày xuất hàng

o Theo dõi và làm việc với nhà máy gia công về tiến độ sản xuất , để đảm bảo đúng tiến độ xuất hàng

o Đặt nguyên phụ liệu theo yêu cầu khách hàng

o Làm balance sheet

o Duyệt bảng lót vải , bảng màu , qui cách gấp xếp đóng gói cho nhà máy gia công

o Giải quyết những vấn đề nguyên phụ liệu , ngày giao hàng cho nhà máy gia công

QA

o Kiểm tra và duyệt mẩu pp cho nhà máy gia công

o Hợp triển khai sản xuất cho nhà máy (pp meeting)

o Kiểm tra inline và ghi góp ý cho nhà máy

o Kiểm tra mẩu top trước khi gủi cho khách

o Kiểm final ( dung AQL chuẩn để kiểm inline và final)

o Gửi báo cáo cho văn phòng chính

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email