Thông tin ứng viên

Mã số ứng viên: UV66413

Họ và tên: DOÃN ĐẮC NGÂN

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP HCM

Thông tin hồ sơ
Chức danh
Cấp bậc
Trưởng phòng
Loại công việc
Toàn thời gian cố định
Liên hệ
Thanh Huong_ Director

 

TP hành chính nhân sự

Thông tin ứng viên

Năm sinh : 18/12/1976

Giới tính   : Nam

Học vấn

From (Từ) 1996

Institution (Tên trường): ĐAỊHỌC KINH TẾ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

To (đến) 2001

Degree Attained (Bằng cấp đạt được): ĐẠI HỌC

Kỹ năng

English Language (Khả năng tiếng Anh):

Excellent (Giỏi)            

 

Fair (Bình thường): x                

 

Good (Tốt)                                 

 

Basic (Cơ bản)                           

 

Other Language (Khả năng ngoại ngữ khác ):  Please specify……………………….

Excellent (Giỏi)            

Fair (Bình thường) 

 

Good (Tốt)                                  

Basic (Cơ bản)                           

 

 

Computer skills (Khả năng vi tính)

Excellent (Giỏi)            

Fair (Bình thường)       

 

Good (Tốt)                                 

Basic (Cơ bản)                            

 

Kinh nghiệm làm việc

From (Từ) to (đến): Từ 2016 đến nay    

Job description (Mô tả công việc)

-      Xây dựng, tham mưu Ban Giám Đốc kiện toàn, cải tiến tổ chức, áp dụng cơ chế quản lý hành chánh công ty

-      Công  tác văn thư  lưu trữ

-      Quản trị Máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, cơ sở hạ tầng

-      Công  tác PCCC, Môi trường, An ninh trật tự

-      Chế độ chính sách CB – CNV

-      Quản lý, giám sát nhân sự  toàn công ty

-      Tuyển dụng, đào tạo CB – CNV

-      Soạn thảo các quy định, quy chế  áp dụng trong công ty

-      Quan hệ đối ngoại

-      Tổ chức các sự kiện, hội nghị Công Ty

Company (Công ty): CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM & DV Ô TÔ NAM VIỆT

Job title (Chức danh công việc): Trưởng Phòng HC - NS

Net salary (Mức lương sau thuế)

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc): Công ty di dời địa điểm

 

From (Từ) to (đến): Từ 2010 đến 2016  

Job description (Mô tả công việc)

-      Xây dựng, tham mưu Ban Giám Đốc kiện toàn, cải tiến tổ chức, áp dụng cơ chế quản lý hành chánh công ty

-      Công  tác văn thư  lưu trữ

-      Quản trị Máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, cơ sở hạ tầng

-      Công  tác PCCC, Môi trường, An ninh trật tự

-      Chế độ chính sách CB – CNV

-      Quản lý, giám sát nhân sự  toàn công ty

-      Tuyển dụng, đào tạo CB – CNV

-      Soạn thảo các quy định, quy chế  áp dụng trong công ty

-      Quan hệ đối ngoại

-      Tham gia, tổ chức các sự kiện, hội nghị Công Ty

Company (Công ty): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VIỆT

Job title (Chức danh công việc): Trưởng Phòng HC - NS

Net salary (Mức lương sau thuế)

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc):

 

From (Từ)   to (đến): Từ 2007- 2009              

Job description (Mô tả công việc):

-      Xây dựng, tham mưu Ban Giám Đốc kiện toàn, cải tiến tổ chức, áp dụng cơ chế quản lý hành chánh công ty

-      Công  tác văn thư  lưu trữ

-      Quản trị Máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, cơ sở hạ tầng

-      Công  tác PCCC, Môi trường, An ninh trật tự

-      Chế độ chính sách CB – CNV

-      Quản lý, giám sát nhân sự  toàn công ty

-      Tuyển dụng, đào tạo CB – CNV

-      Soạn thảo các quy định, quy chế  áp dụng trong công ty

-      Quan hệ đối ngoại

-      Quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO

-      Tham gia, tổ chức sự kiện, hội nghị Công Ty

Company (Công ty): CÔNG TY TNHH SX – TM TÂN QUANG MINH ( BIDRICO ) – Nước giải khát

Job title (Chức danh công việc): Trưởng Phòng HC - NS

Net salary (Mức lương sau thuế)

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc)

 

From (Từ) to (đến): 2004 - 2007                     

Job description (Mô tả công việc):

-      Xây dựng, tham mưu Ban Giám Đốc kiện toàn, cải tiến tổ chức, áp dụng cơ chế quản lý hành chánh công ty

-      Công  tác văn thư  lưu trữ

-      Quản trị Máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, cơ sở hạ tầng

-      Công  tác PCCC, Môi trường, An ninh trật tự

-      Chế độ chính sách CB – CNV

-      Quản lý, giám sát nhân sự  toàn công ty

-      Tuyển dụng, đào tạo CB – CNV

-      Soạn thảo các quy định, quy chế  áp dụng trong công ty

-      Quan hệ đối ngoại

-      Quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO

Company (Công ty): CÔNG TY TNHH SX TM LÊ TRẦN – Sản xuất bàn ghế nội thất

Job title (Chức danh công việc): Trưởng Phòng HC - NS

Net salary (Mức lương sau thuế)

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc)

 

Liên hệ ứng viên

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV HR Trí Việt

66/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, HCM

ĐT: (028) 3517 6157

Hotline: 0906860677

Email: recruitment@hrtriviet.com

Liên hệ qua email